Gesprekken opnemen

Wij zijn leverancier van software welke gebruikt kan worden om telefoongesprekken op te nemen en vaak krijgen we de vraag “Mag dat zomaar ?” . Zoals dat gebruikelijk is zijn dit soort zaken vastgelegd in de wet wat wél en wat niét mag. Nou zijn wetten niet echt makkelijk leesbaar en daarom willen we hier wat uitleg geven.

De eerste helft van de vraag is mag je een gesprek opnemen en het antwoord is Ja. Of je het aan de andere gesprekspersonen moet melden is afhankelijk van het feit of de opdrachtgever deel neemt aan dat gesprek of niet. Als de opdrachtgever niet deelneemt moet het in begin van het gesprek gemeld worden. Daarom hoort u vaak tijdens het wachten “Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden” of gelijke woorden van deze strekking. Als de opdrachtgever deelneemt aan het gesprek is deze het niet verplicht om dit te melden. Iedereen mag het gesprek opnemen waar hij of zij aan deelneemt. Men mag dit ook uitbesteden aan iemand anders dit in opdracht doet.

Het gebruik van deze gespreksopname is uiteraard ook beperkt tot eigen gebruik. Het mag niet zomaar aan andere ter beschikking gesteld worden of op internet gepubliceerd. Het kan uiteraard wel gebruikt worden voor instructies en training of geheugensteun bij het uitwerken van notulen en bij bewijslast.

Met dank aan IUS Mentis.